Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 63/X/09 z dnia 7 lutego 2009 roku o przyjęciu nowych członków