Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 61/X/09 z dnia 7 lutego 2009 roku o przyjęciu przez ZG PTI budżetu na rok 2009