Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 59/X/08 z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie zakupu środków trwałych � licencji na moduł oprogramowania kadrowo-płacowego