Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 58/X/08 z dnia 20 grudnia 2008 roku o powołaniu rzeczoznawców