Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 55/X/08 z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie składu komisji ds. grantów