Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 53/X/08 z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie zawiązania wysokości rezerwy strategicznej PTI na 2009 r