Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 52/X/08 z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie wysokości opłat członkowskich na rok 2009