Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 47/X/08 z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie zakupu środków trwałych � klimatyzatorów do nowego biura PTI