Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 46/X/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Główny PTI regulaminów: działania komisji ds. grantów, przyznawania grantów � wsparcia finansowego inicjatyw i projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne PTI