Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 45/X/08 z dnia 15 listopada 2008 roku powołaniu rzeczoznawców