Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 43/X/08 z dnia 15 listopada 2008 roku zmiana regulaminu Sekcji Bezpieczeństwa Informacji