Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 40/X/08 z dnia 15 listopada 2008 roku w sprawie zmiany profilu ECDL