Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 39/X/08 z dnia 15 listopada 2008 roku w sprawie ustanowienia dodatkowych pełnomocnictw akceptacji płatności z rachunków Zarządu Głównego, ECDL i Izby Rzeczoznawców