Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 37/X/08 z dnia 15 listopada 2008 roku o akceptacji projektu umowy z Grupą Antares na wykonanie koncepcji systemu informatycznego