Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 33/X/08 z dnia 13 września 2008 roku o zatwierdzeniu regulaminu Nagrody im Łukasiewicza