Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 32/X/08 z dnia 13 września 2008 roku o powołaniu rzeczoznawców