Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 31/X/08 z dnia 13 września 2008 roku powołaniu komisji ds. ECDL