Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 30/X/08 z dnia 13 września 2008 roku o podjęciu podjęciu negocjacji umowy na wykonanie koncepcji systemu "KOKPIT" i powołaniu zespołu negocjacyjnego