Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 28/X/08 z dnia 11 września 2008 roku o zgłoszeniu kandydata PTI do władz CEPIS