Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 115/X/09 z dnia 19 października 2009 r. o doprecyzowaniu zasad ustalania mandatów