Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 114/X/09 z dnia 10 października 2009 r. o zmianie uchwały ZG PTI nr 83/X/09