Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 113/X/09 z dnia 10 października 2009 r. o zamknięciu otwarciu nowego konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego PTI.