Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 112/X/09 z dnia 10 października 2009 r. o przekazaniu środków z budżetu PTI na 2009 r. na Konkurs Prac Magisterskich 2009