Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 110/X/09 z dnia 10 października 2009 r. o przyjęciu nowych członków