# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 106/X/09 z dnia 2 września 2009 roku o zmianie Regulaminu Nagrody im. Łukasiewicza i powołania Kapituły Nagrody w roku 2009