# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 103/X/09 z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie realizacji systemu informatycznego PTI