Uchwała Zarządu Głównego PTI Nr 109/X/09 z dnia 21 września 2009 roku o przesunięciu środków w budżecie ECDL na 2009 r. na sfinansowanie notebooka dla Centrum Certyfikacji PTI i zgodzie na zakup notebooka - środka trwałego