# Uchwała Zarządu Głównego PTI Nr 108/X/09 z dnia 17 września 2009 roku o zatwierdzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego KOKPIT dla PTI