# Uchwała Zarządu Głównego PTI Nr 107/X/09 z dnia 10 września 2009 roku o określeniu zakresu działalności PTI zgodnie z PKD 2007 i zmianach w KRS