# Uchwała Zarządu Głównego PTI Nr 104/X/09 z dnia 29 sierpnia 2009 roku zatwierdzenie regulaminu pracy PTI