# Uchwała Zarządu Głównego PTI Nr 101/X/09 z dnia 29 sierpnia 2009 roku o zatwierdzeniu uszczegółowienia nowego modelu ECDL