# Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PTI nr 7/X/09/P z dnia 16 lipca 2009 roku o wyborze OK ECDL