Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL za rok 2006