Sprawozdanie Zarządu Głównego PTI z działalności Towarzystwa za rok 2004