SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO "KOKPIT" DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO