# REGULAMIN NAGRODY IMIENIA JANA ŁUKASIEWICZA ZA INNOWACYJNOśĆ W ZAKRESIE ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI