PISMO do Przewodniczącego Prezydium Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego