Koncepcja informatyzacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego Etap III: "Koncepcja stanu docelowego"