# Koncepcja informatyzacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego Etap I: "Analiza stanu obecnego" i Etap II: "Koncepcja stanu docelowego"