Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 20.12.2008