Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 17.06.2008