Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 12.07.2008