Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 07.02.2009