Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniach 20.11.2008