Uchwała 026/XII/15 z dnia 24.01.2015 w sprawie regulaminu pracy ZG i PZG PTI