Zasady budżetowania PTI - załącznik do uchwały 055/XI/12