Zakres zadań członków ZG PTI kadencji 2011 - 2014 (poza wiceprezesami) - załącznik do uchwały 033/XI/11