Uchwała 85e/XI/12 z dnia 01.10.2012 w sprawie cenników nowych produktów ECDL