Uchwała 63/XI/12 z dnia 05.05.2012 w sprawie przedstawiciela PTI w kapitule nagrody InfoStar