Uchwała 197/X/11 z dnia 28.05.2011 w sprawie opinii dla komisji senackiej